١٢ مزیتی که مسواک زدن دارد

امام صادق علیه السلام میفرمایند : در مسواک زدن 12 فایده وجود دارد :
1- از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) است
2- دهان را پاکیزه میکند
3- نور چشم را زیاد میکند
4- باعث خشنودی خداوند است
5- دندانها را سفید میکند
6- پوسیدگی دندان ها را از بین می برد
7- لثه را محکم می سازد
8- اشتها آور است
9- بلغم را می برد
10- حافظه را زیاد میکند
11- حسنات دو چندان می شود
12- فرشتگان شاد میگردند

منبع :
خصال ص 481 ، ح 53
کافی (ط - الاسلامیه) ج 6 ، ص 496 ، ح

/ 0 نظر / 29 بازدید